Ttnet İptal Etme Nasıl Yapılır?

Ttnet İptal Etme Nasıl Yapılır?

Ttnet iptali ni sağlamak için Faks çekme, şubelere müracaat sağlama yöntemleri ile iptal işlemleri gerçekleştirilir. Faks ile iptal işlemlerinde, Ttnet sözleşmesine ilişkin bilgilerin Ttnet’in ilgili faks numarasına yollanması gerekir. Diğer yandan vefat eden bir kişinin abonelik işlemlerine yönelik Ttnet iptal etme koşulları, şubelere yapılan başvurular ile sağlanır.

Faks İle Ttnet İptal Etmede Gerekli Evraklar

Faksla Ttnet iptalinde gereken belgeler:

 • İlk abonelik için yapılmış olan Ttnet abonelik sözleşmesi,
 • Kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Ttnet iptal talebini belirten yazılı ve imzalı, güncel adres bilgilerini içeren dilekçe,

Bu evrakların temini ile faks yoluyla, şubelere gidilmeye gerek duyulmadan Ttnet abonelik iptali işlemleri sağlanır. Abonelik iptal işlemi ardından Ttnet kanalınca kişiye gerekli bilgilendirmeler telefon üzerinden sağlanır. Bilgilendirme kısmında teyit alanların abonelikleri iptal edilir.

Faks İle Ttnet İptal Etme

Faksla Ttnet iptali yapmak için izlenen adımlar şöyledir:

 • Müşteri abonelik bilgilerini içeren dilekçe, kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi, ‘’ 0312 306 07 16’’ numarasına faks ile gönderilir.
 • İşlem ardından aynı numaraya, Ttnet kullanımının iptalinin talep edildiği ifadesi birkaç cümle ile belirten yazılı ve imzalı bir dilekçe, faks ile gönderilir.
 • Gönderilen dikeçle üzerine, güncel cep telefonu iletişimin bilgileri yazılmalıdır.
 • Bu işlemin ardından faks ile Ttnet iptal etme işlemi adımları tamlanır.

Adımların ardından dilekçe ile iletilen cep telefonu numarasına Ttnet tarafından dönüş sağlanarak, kullanımın iptal edildiğine dair bilgi aktarımı sağlanır.

ttnet iptal etme
ttnet abonelik iptali

Ttnet Şubeleri İle Ttnet İptal Etme

Ttnet şubelerinden Ttnet iptali yapmak için izlenen adımlar şöyledir:

 • Kişi kendine en yakın olan Ttnet ofis şubesine gider.
 • Şube ziyareti sırasında abonelik bilgilerini içeren Ttnet sözleşmesi, nüfus cüzdanı kişinin yanında bulunmalıdır.
 • Şube müşteri temsilcilerine bu evraklar iletilip, Ttnet kullanımının iptali talep edilir.
 • Temsilcilerce iletilen ‘’Ttnet kullanımı iptali dikeçle formu’’ doldurulup, imzalanır.

Bu adımlar ile Ttnet ofis şubeleri aracılığı ile Ttnet iptal etme işlemleri tamamlanır.

Vefat Halinde Ttnet İptali İçin Gereken Belgeler

Vefat halinde Ttnet iptalinde gerekli evraklar:

 • Ölen kişinin eşine veya çocuklarına ait nüfus cüzdanı,
 • Kişinin ölüm belgesi,
 • Vefat edenin defin belgesi,
 • Veraset ilamı,
 • Vefat gerçekleştiğine dair mahkeme kararı,
 • Hastane tarafından verilmiş olan ölüm raporu,

Bu evrakların temin edilmesi ile vefat eden kişinin birincil kan bağı taşıyan akrabaları, ölenin Ttnet aboneliğinin iptal edilmesi için başvuru sağlarlar. Ölen kişiye ait kullanıma dair Ttnet iptal etme işlemleri için başvurular Ttnet ofisi şubelerinden yapılır. Şubeler ziyaret sırasında iptal işlemi için dilekçenin teslim edilmesi sağlanarak, vefat eden kişi adına kayıtlı olan kullanım detayları iptal edilir.

Vefat Halinde Ttnet İptal Etme

Ölüm halinde Ttnet iptal etme işlemi için izlenen adımlar şöyledir:

 • Her hangi bir kişinin vefatı halinde, vefat endin eşi veya çocukları kişinin üzerine kayıtlı olan Ttnet kullanıcı hesaplarını iptal eder.
 • İşlem için en yakın Ttnet ofis şubesine gidilir.
 • Müşteri temsilcilerine ölen kişinin ölüm belgesi, defin belgesi, veraset ilamı, sağlık kuruluşlarından verilen ölüm raporu, vefata ilişkin mahkeme kararı evrakları iletilir.
 • Ttnet kullanım iptali talep edilir.
 • Müşteri temsilcisince iletilen ‘’ Ttnet iptal işlemi dilekçe formu’’ doldurulup, imzalanır.

Bu adımlar ile vefat eden kişinin Ttnet iptal etme işlemlerinden yararlanabilmesi, birincil dereceden kan bağı olan kişilerin müracaatları çerçevesinde sağlanır.

Yorum yapın