CK Boğaziçi Abonelik İptali

CK Boğaziçi Abonelik İptali yapılmadan önce aboneliğin kişilere sağladığı avantajların iyi bir şekilde bilinmesi ve araştırılması gerekmektedir.

CK Boğaziçi Elektrik İstanbul da Avrupa Yakasında faaliyet gösteren bir elektrik satış şirketi olarak piyasa da yer almaktadır. Avrupa yakasında bulunduğu için birçok abonesi bulunmaktadır. Aboneler ise mülk sahipleri, mülk sahiplerinin vekilleri veya iş yerleri tarafından yapılabilmektedir. Bu aboneliklerin yapılması için ise bazı belgeler gerekmektedir.

CK Boğaziçi Aboneliği İçin Gerekli Olan Belgeler

CK Boğaziçi Elektrik dağıtım şirketine özel mülk sahipleri ve iş yerleri kolaylıkla abonelik sağlayabilmektedir. Bu abonelik için ise başvuru esnasında belgeler gerekmektedir. Başvuru belgeleri ise mesken ve iş yeri başvuruları olarak ikiye ayrılmış şekilde toplanmaktadır. Mesken Aboneliği için istenilen belgeler ise şunlardır;

-Hesap numarası veya sayaç numarasına ait bilgiler.

-Türkiye Cumhuriyeti’ne ait kimlik belgesi.

-DASK No. Veya bunun yerine poliçeyi gösteren bir belge.

-Abonelik yapılacak olan yere ait tapu veya kira kontratı nüshaları.

-Elektrik aboneliğinin yapılması için gerekli olacak vekaletname veya yetki belgesi gerekmektedir. Bu mesken aboneliğinin yanı sıra ise iş yerlerinde CK Boğaziçi Elektrik dağıtım şirketi ile çalışmak isteyenlerin ise şu belgelerinin olması gerekmektedir;

– Hesap numarası veya sayaç numarasına ait bilgiler.

-Türkiye Cumhuriyeti’ne ait kimlik belgesi.

– İş yerine ait olan vergi levhası.

-Ticaret sicil no ve ticaret sicil memurluğunun adı olan belgeler.

-Şirketin şahsına ait kaşesi

-Vekaletname.

-İş yerine ait tapu veya kira kontratının nüshası.

-Binada mesken bulunması durumunda ise DASK no. Veya poliçenin hazırlanması gerekilmektedir.

Abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra hizmetten memnun kalınmadığında ise CK Boğaziçi Abonelik İptali gerekli koşullar sağlandığında kolaylıkla yapılabilmektedir.

CK Boğaziçi Abonelik İptali İçin Başvurabilecek Kişiler

CK Boğaziçi Abonelik İptali yapmak için abone olan kişinin kendisinin başvuru yapması ile gerçekleştirilebilmektedir. Kendisi yerine vekili ya da yetkili bir kişinin yapması durumunda ise noterden alınacak olan onaylı bir vekaletname ve ıslak imzalı yetki belgesi ile kolaylıkla abonelik iptali yapılmaktadır.

CK Boğaziçi Abonelik İptali iş yeri değil de mesken için yapılması durumunda ise gerekli olacak bilgi ve belgelerin hazırlanarak iptali için başvuru yapılması gerekilmektedir.

CK Boğaziçi Abonelik İptalinin Yapılabileceği Yerler

Elektrik aboneliğinin iptalini yapmak için CK Boğaziçi Elektrik dağıtım sitesinin kendi web sayfasına girilip online işlemler bölümünden kolaylıkla bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. Elektronik sistem üzerinden iptal işlemi yaptırmak istemeyen kişiler için ise Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden (MÜHİM) bizzat hesap numarası ile başvuru yapılarak abonelik iptali gerçekleştirilebilmektedir.

CK Boğaziçi Abonelik İptali İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

CK Boğaziçi Abonelik İptali için şirketin kendi web sitesinde bulunan online işlemler bölümünden veya Müşteri Hizmetleri Merkezinden (MÜHİM) bazı bilgi ve belgeler ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Online olarak iptali yapılması için ise gereli şart sözleşme imzalandıktan sonra online işlemlere üye olunmasıdır.

Müşteri Hizmetleri Merkezinden (MÜHİM) CK Boğaziçi abonelik iptali yapmak için ise T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir kimlik gerekmektedir. Kimliğin yanında ise ilgili olan elektrik aboneliğinin hesap numarası gerekmektedir. Bu iki belge ile Müşteri Hizmetleri merkezine başvuru da bulunulması yeterli olmaktadır.

Mesken yerine iş yerindeki CK Boğaziçi aboneliğinin iptali durumunda ise imza sirküleri ile Müşteri Hizmetleri Merkezlerine (MÜHİM) başvuru yapılması gerekilmektedir. Abone kişinin vekili veya yetkili kişi tarafından abonelik iptali yapılması durumunda ise kişinin yetki verdiğine dair bir belgenin olması gerekmektedir. bu belge ise noter onaylı aslı ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.

Yorum yapın